Informace o Římě

ŘÍM

Řím je jedním z nejstarších evropských měst. Založen byl před více než 2 700 lety, pravděpodobně 21. dubna 753. Jméno údajně nese po bájném Romulovi. Býval hlavním městem Římské říše, nyní je hlavní městem Itálie. Nachází se v oblasti Lazio v Provincii Roma na rozloze 1285 kilometrů čtverečních. Počet jeho obyvatel v současnosti přesahuje 2 600 000. Na jeho území se nachází samostatný stát Vatikán se sídlem římskokatolického papeže.

 

 

KOLOSEUM

 

Koloseum je jednou z nejúchvatnějších dochovaných antických památek. Jedná se o největší antické divadlo z roku 80 našeho letopočtu. Původně bylo schopno pojmout až 50 000 diváků. Sloužilo především ke gladiátorským zápasům a dalším veřejným podívaným jako například zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce známých pozemních i námořních bitev a mytologická dramata. Během středověku se zábavní charakter budovy vytratil a stavba se začala používat spíše k politickým účelům. Během své existence se proměnila i v obytnou budovu, pevnost, kamenolom nebo křesťanskou svatyni. 

Koloseum Řím

Otevírací doba: 

16. února - 15. března                                    8:30 - 17:00

16.března - poslední sobota v březnu               8:30 - 17:30

poslední neděle v březnu - 31. srpna                8:30 - 19:15

1. září - 30. září                                            8:30 - 19:00

 

Cena:

dospělí- od 300 Kč

věk 18-25 let od 200 Kč

- cena zahrnuje i vstup do Forum Romanum 

 

 

PANTHEON

 

Pantheon je jeden z nejzachovalejších kruhových antických chrámů. Ve starověku byl původně zasvěcen všem bohům římské mytologie, od roku 609 jej zasvětili Panně Marii mučedníkům. Postavit jej nechal zeť a spolupracovník císaře Augusta Marcus Vipsanius Agrippa jako svou osobní svatyni v letech 29–19 před naším letopočtem. Stavba pamatuje několik požárů, po nichž byla několikrát přestavěna. Současná podoba pochází z roku 123. Architekt stavby není znám. Až do 15. století našeho letopočtu se chrám pyšnil největší kopulí na světě.

Pantheon Řím

Otevírací doba:

10:00 - 18:00

 

Cena:

dospělí - od 200 Kč

do 17ti let zdarma

 

 

CARACALLOVY LÁZNĚ

 

Jedná se o starověké veřejné lázně, které byly postaveny ve 3. století našeho letopočtu za vlády císaře Caracally. Předpokládá se, že dokázaly pojmout až 1 600 návštěvníků a že je jako lázně Římané využívali až do 6. století. Poté byly zničeny Ostrogóty během římsko-gótských válek. V roce 1960 se zde během Olympiády se zde soustředily gymnastické disciplíny. Součástí lázní byla i veřejná knihovna s řeckou a římskou literaturou. Interiér byl zdoben mramorovými obklady, sochařskými díly a mozaikovými podlahami. Ty nabízely jak mytologické výjevy, tak zdobení v podobě geometrických vzorů. 

Caracallovy lázně

Otevírací doba:

9:00 - do západu Slunce

 

Cena:

dospělí - od 150 Kč

věk 18 - 25 - od 80 Kč

 

ANDĚLSKÝ HRAD

 

Andělskému hradu se jinak také přezdívá Hadrianovo mauzoleum nebo Hadrianeum – sloužila totiž jako rodinné mauzoleum panovníkových nejbližších. Za života tohoto vládce byla monumentální kruhová stavba roku 135 na pravém břehu řeky Tibery započata za roku 139 za vlády císaře Pia dokončena. Během následujících let byla několikrát přebudována. Stejně jako Koloseum i tato památka sloužila k víceru účelům, především papežským, a to jako papežská pevnost, vězení i rezidence. V současné době zde naleznete muzeum zabývající se historií Říma.

 

Andělský hrad Řím

Otevírací doba:

úterý - neděle       9:00 - 19:30

 

Cena:

dospělí - od 200 Kč

věk 18-25 - od 100 Kč

 

BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 

 

Tato bazilika z 5. století našeho letopočtu je jedním z nejvýznamnějších římských chrámů. Má exteritoriální status a náleží k Vatikánu. Postavit ji nechal papež Sixtus III. poté, co Efezský koncil roku 431 potvrdil Pannu Marii jako Bohorodičku. Stavba tak měla podpořit mariánský kult. 

Bazilika Panny Marie Sněžné Řím

Otevírací doba:

bazilika - 7:00-19:00

zákristie -  7:00 - 12:30    15:00 - 18:30

muzeum - 9:30 - 18:30 

 

Cena:

do baziliky vstup zdarma, do muzea - dospělí od 80 Kč, studenti od 50 Kč, do 18ti let a nad 65 let vstup zdarma

KAPITOL

 

 

Kapitol je další symbol starověkého Říma. Jedná se o jeho nejznámější ze sedmi římských pahorků. Nachází se mezi náměstím Forum Romanum a Campo Marzio. Nachází se zde tři paláce, v nichž dnes sídlí Kapitolská muzea. Celý pahorek je přístupný po velkolepém schodišti dle Michelangelova návrhu. Uprostřed stojí starověká bronzová socha císaře Marca Aurelia, dnes bohužel nahrazená kopií.

Kapitol Řím

 

 

 

VATIKÁN

 

Městský stát Vatikán je vnitrozemský suverénní stát o rozloze přibližně 44 hektarů na území Říma. Má necelých 600 občanů, z toho jen 30 žen. Založen byl roku 1929 jakožto papežský, církevní, duchovně monarchistický stát, v jehož čele stojí papež a ostatní státní činitele tvoří vysocí duchovní představitelé různého národnostního původu. Na území Vatikánu nalezneme slavnou baziliku sv. Petra, Svatopeterské náměstí, Apoštolský palác a Vatikánské zahrady.

 

vatikán

Otevírací doba:

Vatikánská muzea - pondělí - sobota 9:00 - 16:00

 

Cena:

dospělí - od 400 Kč

děti(6-18), studenti - od 200 Kč

Jak se dostat z letiště do centra Říma?

 

Naše cestovní kancelář Vám může zprostředkovat taxi transfer, který Vás z letiště dopraví až do hotelu a posléze zase z hotelu na letiště. V případě zájmu o tuto variantu nás prosím kontaktujte na e-mailu info@czechsporttravel.cz pro zjištění aktuálních cen.

 

Pokud upřednostňujete cestování hromadnou dopravou, můžete se vydat do centra Říma následujícími způsoby:

 

1)   AUTOBUS

Od Terminálu 3 jezdí autobusy společnosti Terravision (zastávka č. 3) a Sit Bus Shuttle (zastávka č. 1). Autobusy obou společností jezdí nepřetržitě sedm dní v týdnu přibližně každou půl hodinu a cesta do centra Říma s nimi trvá cca 55 minut z Fiumicini a 40 minut z Ciampino. Výstupní stanice je v závislosti na umístění Vašeho hotelu buďto Piazza dei Cinquecento (přímo před římským národním muzeem), nebo Roma Tiburtina Station. Jízdenky můžete zakoupit buďto dopředu přes nás, nebo přímo na letišti od řidiče. Naše cena je 300,-/zpáteční cesta/jedna osoba.

 

2)   VLAK

Uvnitř letiště je také vlaková stanice, z níž můžete vyrazit do města vlakem. Leonardo Express Vás do Říma vezme už za 31 minut a vyráží přibližně každou půl hodinku. Na FL1 rail line regional train budete čekat ještě kratší dobu: o pracovní dny odjíždí každých 15 minut, během státních svátků každou půl hodinu.