Zájezd na MS v hokeji 2022 - Česko - Bělorusko a Lotyšsko

1x
Zájezd na MS v hokeji 2022 - Česko - Bělorusko a Lotyšsko

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA - BĚLORUSKO BĚLORUSKO

&

ŠVÉDSKO ŠVÉDSKO - VELKÁ BRITÁNIE VELKÁ BRITÁNIE

&

USA USA - VELKÁ BRITÁNIE VELKÁ BRITÁNIE

&

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO LOTYŠSKO

Zájezd na MS v ledním hokeji 2022. Čeští hokejisté vyzvou v dalších dvou zápasech Bělorusko a Lotyšsko.

Mistrovství světa 2022 ve Finsku odehrají další dva zápasy naši hokejisté proti Bělorusku a o dva dny později se utkají s Lotyšskem.. Obě utkání s námi můžete sledovat živě přímo na stadionu v Tampere. Kompletní zájezd zahrnuje dopravu, vstupenky, ubytování se snídaní a pojištění. Ubytování je zajištěno ve dloulůžkových pokojích v hotelu**** situovaném v centru města.

 

Předpokládaný program zájezdu

Pondělí 16.05.

- v odpoledních hodinách odlet z Prahy
- ve večerních hodinách přílet do Helsinek
- transfer z letiště do hotelu (zahrnuto v ceně zájezdu)
- ubytování v hotelu****
- volný program

Úterý 17.05.

- 07:00 - 09:30 snídaně
- 10:00 transfer rychlovlakem do Tampere (zahrnuto v ceně zájezdu)
- 11:45 příjezd do Tampere
- od 16:20 utkání Česko - Bělorusko
- od 20:20 utkání Švédsko - Velká Británie
- po utkání odjezd rychlovlakem zpět do Helsinek (zahrnuto v ceně zájezdu)

Středa 18.05.

- 07:00 - 09:30 snídaně
- volný program v Helsinkách

Čtvrtek 19.05.

- 07:00 - 10:00 snídaně
- 10:30 transfer rychlovlakem do Tampere (zahrnuto v ceně zájezdu)
- 12:45 příjezd do Tampere
- 13:00 prohlídka města / volný program
- 16:20 utkání USA - Velká Británie 
- 20:20 utkání Česko - Lotyšsko 
- po utkání odjezd rychlovlakem zpět do Helsinek (zahrnuto v ceně zájezdu)

 

Pátek 20.05.

- 07:00 - 8:00 snídaně
- transfer z hotelu na letiště (zahrnuto v ceně zájezdu)
- příjezd na letiště
- v odpoledních hodinách odlet z Helsinek (1 přestup)
- ve večerních hodinách přílet do Prahy

 

pozn. v ceně zájezdu je zahrnuto příruční zavazadlo do 8 kg (55 x 40 x 23 cm)

Příplatky za vstupenky vyšší kategorie

Název Dostupnost Cena  
Česko - Bělorusko - 3.kategorie Ano 1 040 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Česko - Bělorusko - 2.kategorie Ano 1 370 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Česko - Bělorusko - 1.kategorie Ano 2 040 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Česko - Bělorusko - Premium Ano 3 710 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání Švédsko - Velká Británie
Česko - Lotyšsko - 3.kategorie Ano 0 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Česko - Lotyšsko - 2.kategorie Ano 330 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Česko - Lotyšsko - 1.kategorie Ano 1 040 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Česko - Lotyšsko - Premium Ano 2 370 Kč
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie
Příplatek kategorie platí i na utkání USA - Velká Británie

Příplatky za doplňkové služby

Název Cena  
Jednolůžkový pokoj 8 000 Kč  
Zavazadlo k odbavení (23 kg) 2 000 Kč  
Připojištění Covid-19 350 Kč
POJIŠTĚNÍ COVID-19

Pojištění od České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se vztahuje na:

1. Před odjezdem Pojištění Storno plus


	
	pojištění se vztahuje

	
		
		na onemocnění před nástupem na zájezd vč. onemocnění COVID-19, za stejných podmínek jako při stornu cesty, tzn. 80% vyúčtovaných storno poplatků (50% z 80% z vyúčtovaných storno poplatků, bylo-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před odjezdem)
		
		
		na povinnou karanténu COVID-19 před nástupem na zájezd, za stejných podmínek jako při stornu cesty, tzn. 80% vyúčtovaných storno poplatků (50% z 80% z vyúčtovaných storno poplatků, bylo-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před odjezdem)
		
	
	
	
	pojištění se nevztahuje

	
		
		na zrušení cesty z důvodu nařízení povinných testů na COVID-19 pro vstup do země
		
		
		(klienti si testy hradí sami)
		
		
		na obavu z vycestovaní
		
	
	


 

​2. Odjíždím – cílová země má na semaforu zelenou nebo oranžovou - pojištění léčebných výloh


	
	pojištění se vztahuje

	
		
		na veškeré akutní onemocnění a úrazy včetně onemocnění COVID-19 (např. hospitalizace, ubytování a strava, testy na COVID-19 jsou-li součástí nutné a neodkladné péče, doprava do ČR)
		
	
	
	
	pojištění se nevztahuje

	
		
		na nařízenou preventivní karanténu během pobytu v zahraničí (hotel, ubytovací zařízení)
		
	
	


Připojištění Covid plus


	
	pojištění se vztahuje

	
		
		na kompenzaci nákladů na ubytování, stravu a dopravu vzniklých v důsledku nařízené preventivní karantény z důvodu opatření zamezujících šíření onemocnění COVID-19 v zahraničí
		
	
	


 

3.Odjíždím – cílová země má na semaforu červenou - pojištění léčebných výloh


	
	pojištění se vztahuje

	
		
		pouze na akutní onemocnění a úrazy, které nemají souvislost s onemocněním COVID-19
		
		
		pojištění se nevztahujena onemocnění COVID-19 Připojištění Covid plus
		
	
	
	
	pojištění se nevztahuje

	
		
		na červeně označené země
		
	
	

POJIŠTĚNÍ COVID-19 Pojištění od České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se vztahuje na: 1. Před odjezdem Pojištění Storno plus pojištění se vztahuje na onemocnění před nástupem na zájezd vč. onemocnění COVID-19, za stejných podmínek jako při stornu cesty, tzn. 80% vyúčtovaných storno poplatků (50% z 80% z vyúčtovaných storno poplatků, bylo-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před odjezdem) na povinnou karanténu COVID-19 před nástupem na zájezd, za stejných podmínek jako při stornu cesty, tzn. 80% vyúčtovaných storno poplatků (50% z 80% z vyúčtovaných storno poplatků, bylo-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před odjezdem) pojištění se nevztahuje na zrušení cesty z důvodu nařízení povinných testů na COVID-19 pro vstup do země (klienti si testy hradí sami) na obavu z vycestovaní   ​2. Odjíždím – cílová země má na semaforu zelenou nebo oranžovou - pojištění léčebných výloh pojištění se vztahuje na veškeré akutní onemocnění a úrazy včetně onemocnění COVID-19 (např. hospitalizace, ubytování a strava, testy na COVID-19 jsou-li součástí nutné a neodkladné péče, doprava do ČR) pojištění se nevztahuje na nařízenou preventivní karanténu během pobytu v zahraničí (hotel, ubytovací zařízení) Připojištění Covid plus pojištění se vztahuje na kompenzaci nákladů na ubytování, stravu a dopravu vzniklých v důsledku nařízené preventivní karantény z důvodu opatření zamezujících šíření onemocnění COVID-19 v zahraničí   3.Odjíždím – cílová země má na semaforu červenou - pojištění léčebných výloh pojištění se vztahuje pouze na akutní onemocnění a úrazy, které nemají souvislost s onemocněním COVID-19 pojištění se nevztahujena onemocnění COVID-19 Připojištění Covid plus pojištění se nevztahuje na červeně označené země

Cestovní pojištění

- pojištění léčebných výloh celkem do výše 5 000 000 Kč, a to:
- zdravotní péče do 5 000 000 Kč,
- repatriace a převoz do 5 000 000 Kč
- náklady na doprovázející osobu do 16 000 Kč
- ošetření zubů do 10 500 Kč
- úrazové pojištění, a to:
- trvalé následky úrazu do výše 200 000 Kč,
- smrt následkem úrazu do 100 000 Kč

- pojištění zavazadel do výše 25 000 Kč, jedna věc však do výše 12 000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené zákazníkem, a to škody
- věci svěřené do 100 000 Kč
- náklady na právní zastoupení a obhajobu do 250 000 Kč
- újma na majetku do 1 000 000 Kč,
- na zdraví nebo při usmrcení do 3 500 000 Kč
- pojištění storna zájezdu, a to 80 % poplatků za storno zájezdu do výše 80 % z ceny zájezdu, maximálně 30 000 Kč

Informace o zájezdu

Termín: 16.05. - 20.05. 2022
Hrací den: 17.05.2022   od 16:20
17.05.2022   od 20:20
19.05.2022   od 16:20
19.05.2022   od 20:20
Místo: Tampere, Finsko
Stadion: Tampere Deck Arena
Vstupenky: Česko - Bělorusko -  Stání
Česko - Lotyšsko - 3.kategorie
Nástupní místa Praha
Odlet Praha (1 přestup) 16.05.2022   15:15
Odlet Helsinki (1 přestup): 20.05.2022   17:20
Cena zájezdu:20 290 Kč

Cena zahrnuje

 • 1 x letecká doprava Praha (1 přestup) - Helsinki
 • 1 x letecká doprava Helsinki (1 přestup) - Praha
 • 1 x vlakový/busový transfer Helsinki - Tampere
 • 1 x vlakový/busový transfer Tampere - Helsinki
 • 4 x ubytování (Holiday Inn****, dvoulůžkový pokoj)
 • 4 x snídaně
 • 1 x vstupenka Česko - Bělorusko
 • 1 x vstupenka Švédsko - Velká Británie
 • 1 x vstupenka USA - Velká Británie
 • 1 x vstupenka Česko - Lotyšsko
 • 1 x cestovní pojištění
 • 1 x infobalíček
 • cena zájezdu vychází z plně obsazeného dvoulůžkového pokoje
 • platbu je možné rozložit na zálohu do 5ti pracovních dní od objednání a doplatek 30 dní před zájezdem

Cestujte s námi

 1. 100% garance vstupenek
 2. Non-stop asisteční služba
 3. Rozdělení na zálohu a doplatek
 4. Individuální úprava zájezdu na míru
 5. Služby delegáta u vybraných zájezdů
 6. Platba kartou, hotově nebo převodem
Dárkový poukaz
Nezapomenutelný sportovní zážitek pro vaše blízké.